Regulamin

ENGLISH BELOW

Regulamin sklepu internetowego

slipybyk.pl

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 • 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Punkt odbioru – punkt znajdujący się pod adresem 61-611 Poznań, Naramowicka 215.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy slipybyk.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem slipybyk.pl.
Sprzedawca – Mateusz Wałcerz, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KRAWCY MATEUSZ WAŁCERZ, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9721132038, nr REGON 384060705, ul. Naramowicka 215, 61-611 Poznań

 • 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
 1. Adres pocztowy: ul. Naramowicka 215, 61-611 Poznań
 2. Adres e-mail: shop@slipybyk.pl
 3. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): Mateusz Wałcerz, Naramowicka 215, 61-611 Poznań
 4. Adres do wysłania reklamowanego towaru: Mateusz Wałcerz, Naramowicka 215, 61-611 Poznań
 5. Numer kontaktowy: 601724863
 • 3 WYMOGI TECHNICZNE
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
 • urządzenie z dostępem do Internetu
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 • 4 ZAKUPY W SKLEPIE
 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 9. Promocje w sklepie nie łączą się - oznacza to, że klient może skorzystać w danym momencie tylko z jednej oferty promocyjnej (np. kodu rabatowego lub produktu darmowego do zamówienia).
 • 5 PŁATNOŚCI
 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. Za pomocą karty płatniczej:
 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

Za pośrednictwem platformy płatniczej:

 • Płatności Shoper
 • PayPal
 • Paypro

Gotówką w momencie odbioru osobistego towaru. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 1 Dnia roboczego od złożenia zamówienia. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 • 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Towar dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na obszarze UE, Ameryki Północnej i Australii.
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
  2. Za pośrednictwem Poczty Polskiej
  3. Do paczkomatów InPost
 7. Kupujący może odebrać towar osobiście w Punkcie Odbioru w godzinach jego otwarcia.
 8. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.
 • 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
  3. zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, oprócz kosztów dostarczenia towaru (jest to koszt, który został poniesiony przez Sprzedawcę na rzecz usługodawcy trzeciego i nie może zostać zwrócony), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy lub otrzymania zwrotu towaru w stanie nienaruszonym i nieużywanym.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Mateusz Wałcerz, Naramowicka 215, 61-611 Poznań niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 13. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.
 • 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • 9 REKLAMACJE
 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Mateusz Wałcerz, Naramowicka 215, 61-611 Poznań.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.
 • 10 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
 • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
 • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

 1.  
  1. przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
  4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 2. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 3. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 11 ZASTRZEŻENIA
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
 • 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Krawcy Mateusz Wałcerz
ul. Naramowicka 215, 61-611 Poznań
adres e-mail: shop@slipybyk.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ..............................................................................................................................

- Adres Konsumenta (-ów): ..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin konta

w sklepie slipybyk.pl

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia

 • 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy slipybyk.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem slipybyk.pl

Sprzedawca – Mateusz Wałcerz, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KRAWCY MATEUSZ WAŁCERZ, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9721132038, nr REGON 384060705, ul. Naramowicka 215, 61-611 Poznań

 • 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
 1. Adres pocztowy: ul. Naramowicka 215, 61-611 Poznań
 2. Adres e-mail: shop@slipybyk.pl
 • 3 WYMOGI TECHNICZNE
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
 • aktywne konto e-mail
 • urządzenie z dostępem do Internetu
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies
 • 4 KONTO
 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: shop@slipybyk.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.
 • 5 REKLAMACJE
 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail shop@slipybyk.pl
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.
 • 6 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Konta jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.
 4. Dane Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Konto zostanie usunięte przez Kupującego lub Sprzedawcę na żądanie Kupującego
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Kontem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 2. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 3. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 7 ZASTRZEŻENIA
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy shop@slipybyk.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

Regulations of the online store

slipybyk.pl

defining, inter alia, rules for concluding sales contracts through the Store, containing the most important information about the Seller, the Store and the Consumer's rights

TABLE OF CONTENTS
§ 1 Definitions
§ 2 Contact with the Seller
§ 3 Technical requirements
§ 4 Shopping in the Store
§ 5 Payment
§ 6 Order fulfillment
§ 7 The right to withdraw from the contract
§ 8 Exceptions to the right to withdraw from the contract
§ 9 Complaints
§ 10 Personal data
§ 11 Reservations
§ 12 Provisions regarding Buyers who are not Consumers
Appendix 1: Model withdrawal form

    1 DEFINITIONS

Working days - days from Monday to Friday with the exception of public holidays.
Account - a free Store function regulated by separate regulations (a service provided electronically), thanks to which the Buyer may set up his individual Account in the Store.
Consumer - a consumer within the meaning of the Civil Code.
Buyer - any entity buying in the Store.
Pickup point - point located at 61-611 Poznań, Naramowicka 215.
Regulations - these regulations.
Store - the slipybyk.pl online store run by the Seller at slipybyk.pl.
Seller - Mateusz Wałcerz, an entrepreneur running a business under the name KRAWCY MATEUSZ WAŁCERZ, entered into the Central Register and Information on Economic Activity kept by the minister competent for economy and keeping the Central Register and Information on Economic Activity, NIP 9721132038, REGON number 384060705, ul. Naramowicka 215, 61-611 Poznań

2 CONTACT WITH THE SELLER

    Postal address: ul. Naramowicka 215, 61-611 Poznań
    E-mail address: shop@slipybyk.pl
    Address for returning the goods (in the event of withdrawal): Mateusz Wałcerz, Naramowicka 215, 61-611 Poznań
    Address for sending the advertised goods: Mateusz Wałcerz, Naramowicka 215, 61-611 Poznań

    3 TECHNICAL REQUIREMENTS

    For the proper functioning of the Store, you need:

    a device with Internet access
    a web browser that supports JavaScript and cookies.

To place an order in the Store, in addition to the requirements set out in paragraph 1, an active e-mail account is required.

    4 SHOPPING IN STORE

    The prices of goods visible in the Store are the total prices for the goods.
    The Seller points out that the total price of the order consists of the price for the goods indicated in the Store and, if applicable, the costs of delivery of the goods.
    The product selected for purchase should be added to the basket in the Store.
    Then, the Buyer selects from the available in the Store: the method of delivery of the goods and the payment method for the order, and also provides the data necessary to complete the order.
    The order is placed upon confirmation of its content and acceptance of the Regulations by the Buyer.
    Placing an order is the same as concluding a sales contract between the Buyer and the Seller.
    The Seller will provide the Consumer with a confirmation of the conclusion of the sales contract on a durable medium at the latest upon delivery of the goods.
    The Buyer may register in the Store, i.e. create an Account in it, or make purchases without registration by providing his data with each possible order.

Promotions in the store do not combine - this means that a customer can take advantage of only one promotional offer (e.g., a discount code or a free product for an order) at a time.

5 PAYMENTS

    You can pay for the order placed, depending on the Buyer's choice:
        With a payment card:

    Visa
    Visa Electron
    MasterCard
    MasterCard Electronic
    Maestro

Via the payment platform:

    Shoper payments
    PayPal
    Paypro

In cash upon receipt of personal goods. If you choose to pay via the Shoper Payments payment platform, Blue Media S.A. is the entity providing online payment services. If the Buyer selects payment in advance, the order must be paid within 1 Business Day of placing the order. The seller informs that in the case of some payment methods, due to their specificity, payment for the order by this method is possible only immediately after placing the order.

    6 ORDER COMPLETION

    The seller is obliged to deliver the goods without defects.
    The order completion date is indicated in the Store.
    In the event that the Buyer has chosen to pay in advance for the order, the Seller will proceed with the order after paying for it.
    In a situation where, under one order, the Buyer has purchased goods with different delivery dates, the order will be processed on the date appropriate for the goods with the longest delivery date.
    The goods are delivered within the territory of the Republic of Poland and within the territory of the EU, North America and Australia.
    Goods purchased in the Store are delivered depending on the delivery method chosen by the Buyer:
        Via a courier company
        Via the Polish Post
        For InPost parcel machines
    The Buyer may collect the goods in person at the Collection Point during its opening hours.
    If the Buyer selects a personal collection, the goods will be ready for collection on the indicated date of order fulfillment, and if the Seller has indicated the date of shipment of the goods - on this date.

7 RIGHT TO WITHDRAW FROM THE CONTRACT

    The consumer has the right to withdraw from the contract concluded with the Seller via the Store, subject to § 8 of the Regulations, within 14 days without giving any reason.
    The deadline to withdraw from the contract expires after 14 days from the day:
        on which the Consumer acquired the goods or on which a third party other than the carrier and indicated by the Consumer came into possession of the goods.
        on which the Consumer acquires, or in which a third party, other than the carrier and indicated by the Consumer, acquires the possession of the last of the goods in the case of a contract obliging to transfer the ownership of many things that are delivered separately.
        conclusion of the contract - in the case of a contract for the supply of digital content.
    In order for the Consumer to exercise the right to withdraw from the contract, he must inform the Seller, using the data provided in § 2 of the Regulations, of his decision to withdraw from the contract by an unequivocal statement (e.g. a letter sent by post or information sent by e-mail).
    The consumer may use the model withdrawal form at the end of the Regulations, but it is not obligatory.
    In order to meet the deadline to withdraw from the contract, it is sufficient for the Consumer to send information regarding the exercise of his right to withdraw from the contract before the deadline to withdraw from the contract.

EFFECTS OF WITHDRAWING FROM THE CONTRACT
In the event of withdrawal from the contract, the Seller returns to the Consumer all payments received from him, including the costs of delivering the goods (except for additional costs resulting from the method of delivery chosen by the Consumer other than the cheapest standard delivery method offered by the Seller), immediately, and in any case no later than 14 days from the date on which the Seller was informed about the Consumer's decision to exercise the right to withdraw from the contract.
The reimbursement will be made by the Seller using the same payment methods that were used by the Consumer in the original transaction, unless the Consumer agrees to a different solution, in each case the Consumer will not incur any fees in connection with this return.
The seller may withhold the reimbursement until receipt of the goods or until proof of its return is provided to him, depending on which event occurs first.
The Seller requests that the goods be returned to the following address: Mateusz Wałcerz, Naramowicka 215, 61-611 Poznań, immediately, and in any case not later than 14 days from the day on which the Consumer informed the Seller about the withdrawal from the sales contract. The deadline is met if the Consumer sends back the goods before the deadline of 14 days.
The consumer bears the direct cost of returning the goods.
The consumer is only responsible for a decrease in the value of the goods resulting from using it in a different way than was necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the goods.
If the goods, due to their nature, cannot be returned by regular mail, the Consumer will also have to bear the direct costs of returning the goods. The Consumer will be informed about the estimated amount of these costs by the Seller in the description of the goods in the Store or when placing the order.
In the event of a need to return funds for a transaction made by the Consumer with a payment card, the Seller will refund to the bank account assigned to this payment card.

8 EXCEPTIONS TO THE RIGHT TO WITHDRAW FROM THE CONTRACT

    The right to withdraw from a distance contract is not entitled to the Consumer in relation to the contract:
        in which the subject of the service is a non-prefabricated item, manufactured according to the Consumer's specification or serving to satisfy his individual needs;
        in which the subject of the service is an item that deteriorates quickly or has a short shelf-life;
        in which the subject of the service is an item delivered in a sealed package, which after opening the package cannot be returned due to health protection or hygiene reasons, if the packaging has been opened after delivery;
        in which the subject of the service are items that after delivery, due to their nature, are inseparably connected with other items;
        in which the subject of the service are sound or visual recordings or computer software delivered in a sealed package, if the package has been opened after delivery;
        for the delivery of newspapers, periodicals or magazines, with the exception of a subscription agreement;
        in which the price or remuneration depends on fluctuations in the financial market over which the entrepreneur has no control and which may occur before the deadline to withdraw from the contract;
        for the delivery of digital content that is not stored on a tangible medium, if the performance began with the Consumer's express consent before the deadline to withdraw from the contract and after informing the entrepreneur about the loss of the right to withdraw from the contract.

9 COMPLAINTS

    In the event of a defect in the goods, the Buyer may complain about the defective goods on the basis of the warranty or guarantee provided for in the Civil Code, provided that the guarantee has been granted.
    Using the warranty, the Buyer may, on the terms and within the time limits specified in the Civil Code:
        submit a price reduction statement,
        in the case of a significant defect - submit a statement of withdrawal from the contract,
        demand replacement of the item with one free from defects,
        demand that the defect be removed.
    The seller asks you to submit a complaint based on the warranty to the postal or electronic address indicated in § 2 of the Regulations.
    If it turns out that in order to consider the complaint, it is necessary to deliver the advertised goods to the Seller, the Buyer is obliged to deliver the goods, in the case of the Consumer at the Seller's expense, to the following address: Mateusz Wałcerz, Naramowicka 215, 61-611 Poznań.
    If an additional guarantee has been granted for the product, information about it, as well as about its conditions, is available in the product description in the Store.
    Complaints regarding the operation of the Store should be sent to the e-mail address indicated in § 2 of the Regulations.
    Consideration of the complaint by the Seller will take place within 14 days.

    EXTRAJUDICIAL METHODS OF SETTLING COMPLAINTS AND PURSUING CLAIMS
    In the event that the complaint procedure does not bring the result expected by the Consumer, the Consumer may use, inter alia, with:
        mediation conducted by the competent Provincial Inspectorate of Trade Inspection, to which you should apply for mediation. As a rule, the procedure is free of charge. The list of Inspectorates is available here: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
        assistance of the competent field of permanent amicable consumer court operating at the Provincial Inspectorate of Trade Inspection, to which an application should be submitted for consideration of the case before the arbitration court. As a rule, the procedure is free of charge. The list of courts is available at: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
        free help from the municipal or poviat Consumer Ombudsman;
        ODR internet platform available at: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

10 PERSONAL DATA

    The administrator of the personal data provided by the Buyer when using the Store is the Seller. Detailed information on the processing of personal data by the Seller - including other purposes and grounds for data processing, as well as data recipients - can be found in the Privacy Policy available in the Store - due to the principle of transparency, contained in the general regulation of the European Parliament and of the Council (EU ) on data protection - "GDPR".
    The purpose of processing the Buyer's data by the Seller, provided by the Buyer in connection with purchases in the Store, is the implementation of orders. The basis for the processing of personal data in this case is:

    a sales contract or actions taken at the request of the Buyer, aimed at its conclusion (Article 6 (1) (b) of the GDPR),
    the legal obligation on the Seller related to accounting (Article 6 (1) (c) and
    the legitimate interest of the Seller, consisting in the processing of data to establish, assert or defend any claims (Article 6 (1) (f) of the GDPR).

Providing data by the Buyer is voluntary, but at the same time necessary to conclude a sales contract. Failure to provide data will prevent the conclusion of a sales contract in the Store. The Buyer's data provided in connection with purchases in the Store will be processed until:

        the sales contract concluded between the Buyer and the Seller will cease to apply;
        the Seller will no longer be bound by the legal obligation to process the Buyer's data;
        the possibility of pursuing claims by the Buyer or the Seller related to the sales contract concluded by the Store will cease;
        the Buyer's objection to the processing of his personal data will be accepted - if the basis for data processing was the legitimate interest of the Seller

- depending on what is applicable in a given case and what will happen at the latest.

The buyer has the right to demand:
        access to your personal data,
        rectifying them,
        removal,
        processing restrictions,
        transferring data to another administrator
        as well as the law:
        object at any time to the processing of data for reasons related to the specific situation of the Buyer - to the processing of personal data concerning him, based on art. 6 sec. 1 lit. f GDPR (i.e. on the legitimate interests pursued by the administrator).
    In order to exercise his rights, the Buyer should contact the Seller using the data provided in § 2 of the Regulations.
    If the Buyer considers that his data is being processed unlawfully, the Buyer may submit a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection.

    11 DISCLAIMER

    The Buyer is forbidden to provide illegal content.
    Each order placed in the Store constitutes a separate sales contract and requires separate acceptance of the Regulations. The contract is concluded on time and for the purpose of order fulfillment.
    Agreements concluded on the basis of these regulations are concluded in Polish.
    Nothing in these regulations excludes or in any way limits the consumer's rights under the law.
    Provisions regarding goods and sales contracts apply accordingly to digital content and contracts for the supply of digital content, unless the Regulations specify these issues separately.

12 PROVISIONS CONCERNING BUYERS WHO ARE NOT CONSUMERS

    The right to withdraw from a distance contract is not available to an entity other than the Consumer.
    Any liability of the Seller towards the Buyer who is not a Consumer, within the limits permitted by law, is excluded.
    In the event of a possible dispute with a Buyer who is not a Consumer, the competent court will be the court competent for the seat of the Seller.

Annex 1 to the Regulations

Below is a model withdrawal form that the Consumer may or may not use:


TEMPLATE FORM OF WITHDRAWAL FROM THE CONTRACT
(this form should be completed and returned only if you wish to withdraw from the contract)

Krawcy Mateusz Wałcerz
ul. Naramowicka 215, 61-611 Poznań
e-mail address: shop@slipybyk.pl

- I / We (*) hereby inform / inform (*) about my / our withdrawal from the contract of sale of the following items (*) / for the provision of the following service (*) / for the supply of digital content in the form of (*):

.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ............................

.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ............................

.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ............................

- Date of conclusion of the contract (*) / receipt (*) ...................................... .................................................. ..................................

- Name and surname of the Consumer (s): ........................................ .................................................. ....................................

- Consumer (s) address: .......................................... .................................................. ..............................................

.................................................. .................................................. .................................................. ............................

.................................................. ...........................................
Consumer's signature
(only if the form is sent in paper version)


Date ............................................

(*) Delete as appropriate.

Account regulations

at slipybyk.pl

TABLE OF CONTENTS
§ 1 Definitions
§ 2 Contact with the Seller
§ 3 Technical requirements
§ 4 Account
§ 5 Complaints
§ 6 Personal data
§ 7 Reservations

    1 DEFINITIONS

Account - the free Store function (service) regulated in these regulations, thanks to which the Buyer can set up his individual Account in the Store.
Buyer - any entity that buys in the Store.
Store - the slipybyk.pl online store run by the Seller at slipybyk.pl
Seller - Mateusz Wałcerz, an entrepreneur running a business under the name KRAWCY MATEUSZ WAŁCERZ, entered into the Central Register and Information on Economic Activity kept by the minister competent for economy and keeping the Central Register and Information on Economic Activity, NIP 9721132038, REGON number 384060705, ul. Naramowicka 215, 61-611 Poznań

2 CONTACT WITH THE SELLER

    Postal address: ul. Naramowicka 215, 61-611 Poznań
    E-mail address: shop@slipybyk.pl

    3 TECHNICAL REQUIREMENTS

    For the proper functioning and creation of an Account, you need:

    an active e-mail account
    a device with Internet access
    a web browser that supports JavaScript and cookies

    4 ACCOUNT

    Creating an Account is completely voluntary and depends on the will of the Buyer.
    The account gives the Buyer additional options, such as: viewing the history of orders placed by the Buyer in the Store, checking the order status or editing the Buyer's data.
    In order to create an Account, you must complete the appropriate form in the Store.
    At the time of creating the Account, an agreement is concluded for an indefinite period between the Buyer and the Seller regarding the maintenance of the Account on the terms specified in these regulations.
    The buyer may cancel the account at any time without incurring any costs.
    In order to cancel the Account, please send your resignation to the Seller at the following e-mail address: shop@slipybyk.pl, which will result in the immediate deletion of the Account and termination of the Account maintenance contract. MATEUSZ WAŁCERZ, entered into the Central Register and Information on Economic Activity kept by the minister competent for economy and keeping the Central Register and Information on Economic Activity, NIP 9721132038, REGON number 384060705, ul. Naramowicka 215, 61-611 Poznań

5 COMPLAINTS

    Complaints regarding the functioning of the Account should be sent to the e-mail address shop@slipybyk.pl.
    Consideration of the complaint by the Seller will take place within 14 days.

    EXTRAJUDICIAL METHODS OF SETTLING COMPLAINTS AND PURSUING CLAIMS
    In the event that the complaint procedure does not bring the result expected by the Consumer, the Consumer may use, inter alia, with:
        mediation conducted by the competent Provincial Inspectorate of Trade Inspection, to which you should apply for mediation. As a rule, the procedure is free of charge. The list of Inspectorates is available here: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
        assistance of the competent field of permanent amicable consumer court operating at the Provincial Inspectorate of Trade Inspection, to which an application should be submitted for consideration of the case before the arbitration court. As a rule, the procedure is free of charge. The list of courts is available at: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
        free help from the municipal or poviat Consumer Ombudsman;
        ODR internet platform available at: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

6 PERSONAL DATA

    The administrator of the personal data provided by the Buyer when using the Account is the Seller. Detailed information on the processing of personal data by the Seller - including other purposes and grounds for data processing, as well as data recipients, can be found in the Privacy Policy available in the Store - due to the principle of transparency, contained in the general regulation of the European Parliament and of the Council (EU ) on data protection - "GDPR".
    The purpose of processing the Buyer's data is to maintain an Account. The basis for the processing of personal data in this case is a contract for the provision of a service or actions taken at the request of the Buyer to conclude it (Article 6 (1) (b) of the GDPR), as well as the Seller's legitimate interest in processing data in order to establish , pursuing or defending any claims (Article 6 (1) (f) of the GDPR).
    Providing data by the Buyer is voluntary, but at the same time necessary for keeping the Account. Failure to provide data means that the Seller will not be able to provide the Account management service.
    The Buyer's data will be processed until:
        The account will be deleted by the Buyer or the Seller at the Buyer's request
        the possibility of pursuing claims by the Buyer or the Seller related to the Account will cease;
        the Buyer's objection to the processing of his personal data will be accepted - if the basis for data processing was the legitimate interest of the Seller

- depending on what is applicable in a given case and what will happen at the latest.

The buyer has the right to demand:
        access to your personal data,
        rectifying them,
        delete,
        processing restrictions,
        transferring data to another administrator
        as well as the law:
        object at any time to the processing of data for reasons related to the specific situation of the Buyer - to the processing of personal data concerning him, based on art. 6 sec. 1 lit. f GDPR (i.e. on the legitimate interests pursued by the administrator).
    In order to exercise its rights, the Buyer should contact the Seller.
    If the Buyer considers that his data is being processed unlawfully, the Buyer may submit a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection.

7 DISCLAIMERS

    The Buyer is forbidden to provide illegal content.
    The Account maintenance agreement is concluded in Polish.
    In the event of important reasons, referred to in paragraph. 4, the Seller has the right to amend these Account Regulations.
    Important reasons, referred to in paragraph. 3 are:
        the need to adapt the Store to the legal provisions applicable to the Store's operations
        improving the security of the service provided
        changing the functionality of the Account that requires modification of the Account regulations.
    The buyer will be informed about the planned change of the Account regulations at least 7 days before the change is implemented via e-mail sent to the address assigned to the Account.
    If the Buyer does not accept the planned change, he should inform the Seller about it by sending an appropriate message to the Seller's e-mail address shop@slipybyk.pl, which will result in the termination of the Account maintenance contract with the entry into force of the planned change or earlier if the Buyer makes such a request.
    If the Buyer does not object to the planned change until its entry into force, it is assumed that he accepts it, which does not constitute any obstacle to termination of the contract in the future.
    In the event of a possible dispute with a Buyer who is not a Consumer, the competent court will be the court competent for the seat of the Seller.
    Nothing in these regulations excludes or in any way limits the consumer's rights under the law.

 

 

Choose your language
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl